Adventkyrkan

Sjundedags Adventistsamfundet

Menu

4. Sonen

4. Sonen

Jesus blev människa för att rädda oss. Genom honom som är vår hjälpare, försvarare och räddare kan vi börja på nytt. Han förbereder nu för evigheten tillsammans med oss och kommer snart för att hämta oss dit.

Gud den evige Sonen blev människa i Jesus Kristus. Genom honom skapades allt. Han uppenbarar vem Gud är, räddar människan och kommer att döma världen. Jesus Kristus är för alltid sann Gud men blev också sann människa. Han blev till genom helig Ande och föddes av jungfru Maria. Han levde och blev frestad som människa men levde helt enligt Guds rättfärdighet och kärlek. Genom sina underverk visade han Guds makt och att han var den utlovade Messias. Han led och dog på korset av egen fri vilja för våra synder och i vårt ställe. Han uppväcktes från döden och lyftes upp till himlen för att för vår skull tjäna i himlens helgedom. Han ska komma tillbaka i härlighet för att slutgiltigt befria sitt folk och återupprätta allt.
Källa: Jes. 53:4–6; Dan. 9:25–27; Luk. 1:35; Joh. 1:1–3, 14; 5:22; 10:30; 14:1–3, 9, 13; Rom. 6:23; 1 Kor. 15:3, 4; 2 Kor. 3:18; 5:17–19; Fil. 2:5–11; Kol. 1:15–19; Heb. 2:9–18; 8:1, 2.