Adventkyrkan

Sjundedags Adventistsamfundet

Menu

Hälsa och helhet

Hälsa-och-helhet-dummy

Hälsa och helhet

Vill du veta mer om hemligheterna bakom ett långt och friskt liv? De ökade kunskaperna om hälsa har gjort att vi lever allt längre i allmänhet. Men lever du fullt ut friskare? Är vi lyckliga till slutet? Trots att vi lever längre, drabbas många av livsstilssjukdomar - ett ofta helt onödigt lidande som kunde ha undvikits genom enkla ändringar i livsstilen.

Boken Hälsa och helhet är en bok som dels visar på vad hälsovetenskapen funnit betydelsefullt för ett friskare och längre liv. Men också urgammal visdom från Bibeln som fyller många av livets aspekter med en mening som är större än den vetenskapen kan ge.