Adventkyrkan

Sjundedags Adventistsamfundet

Menu

Leva livet fullt ut

Bär

Leva livet fullt ut

Om Jesus sägs det i Matteus evangelium 4:23:

Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomaroch krämpor bland folket.

En viktig del av Jesus verksamhet handlade om att hjälpa sjuka och lidande, det var ett praktiskt och påtagligt tecken på att himmelriket var nära, att han var Messias. Jesus gav sedan sina lärjungar samma uppdrag, att lindra människors nöd och bota sjuka.

"Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva" (Matt. 10:8). 

Adventister ser fysisk, mental och andlig hälsa som en helhet, vars delar påverkar varandra och hela vår tillvaro. Gud är inte bara intresserad av människans andliga utmaningar, utan också av oss som fysiska varelser. I Gamla testamentet gav Gud många råd om hur han ville att hans folk skulle leva och syftet var att skydda dem från sjukdomar och lidanden.

"Om du lyder Herren, din Gud, och gör det som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans befallningar och håller alla hans bud, då skall jag låta dig slippa alla de sjukdomar som jag sände över egypterna. Ty jag är Herren, den som botar dig" (2 Mos. 15:26).

Trots detta kan kristna drabbas av sjukdom och lidanden. Aposteln Paulus talar ofta om att kristna får utstå lidanden så att Guds nåd, kraft och omsorg blir synlig för världen. "I Paulus utnyttjade sin sjukdom och svaghet för att föra fram det glada budskapet (Gal. 4:13, 14). Paulus ser på sig och oss kristna som bräckliga lerkärl, som får hålla en skatt - kunskapen om Guds härlighet, Jesus Kristus.

Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp (2 Kor. 4:10).

Mitt i denna världens brutenhet är människan kallad att förvalta det goda som Gud gett. Vi är kallade att förvalta skapelsen omkring oss, våra kroppar och vår hälsa. Bibeln säger att våra kroppar är tempel för den heliga Anden:

Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp (1 Kor. 6:19, 20). 

Hur vi tar hand om våra kroppar, vad vi äter och dricker kan man ju tycka är vars och ens egen sak. Men för en kristen är vårt förhållningssätt till skapelsen, våra egna kroppar och maten ett sätt att ära och tillbe Skaparen:

Om ni äter el­ler dric­ker el­ler vad ni än gör, så gör allt till Guds ära (1 Kor. 10:31).

Hela livet går ut på att ära Gud. Leva i tacksamhet för varje stund och välsignelse.