Adventkyrkan

Sjundedags Adventistsamfundet

Menu

Kontakt

Kontakt

Har du frågor om kristen tro kan du vända dig till Adventkyrkans "cyberpastor" - en riktig pastor, fast på internet. Pastorn har tystnadsplikt och är van att möta frågor om livet, döden, tro och Bibeln och allt däremellan.

cyberpastor@adventist.se

Hos cyberpastorn kan du gratis beställa all den litteratur som erbjuds på dessa sidor - glöm inte att nämna titlen och din adress!

Följande behöver åtgärdas: