Adventkyrkan

Sjundedags Adventistsamfundet

Menu

Jorden vittnar

Jorden vittnar

 


Om filmen

Fotografen Henry Stober har filmat fantastiska naturscener på fem kontinenter för denna korta film om skapelsens under i stort och smått. Filmmusiken är komponerad av Dominik Buchner och framförd av Prags filharmoniska orkester under ledning av dirigent Williams Costa.

 


Mycket i livet kan te sig som slumpen, tillfälligheter och överraskningar. Men under ytan finner vetenskapen mönster och syften som visar att Någon haft en avsikt. Kristna tror att Gud skapade världen med en kärleksfull avsikt och människan till sin avbild, fri att tänka och välja, tillbe och älska.