Adventkyrkan

Sjundedags Adventistsamfundet

Menu

Tro och följa

 Jag har gett er ett exempel

Tro och följa

För adventister är Bibeln den ända pålitliga källan till sanning och vägledning för livet. Adventister tar det protestantiska mottot sola scriptura på stort allvar – endast Bibeln är norm för en kristen tro och livsstil.

Adventister har inte någon fast trosbekännelse, utan sammanfattar sin nuvarande förståelse av Bibelns undervisning i 28 grundläggande punkter. Adventisternas tro och lära kan organiseras i tre lärogrupper: 1) Gud, 2) människan, räddningen, kyrkan, det kristna livet och 3) den yttersta tiden. I varje lära är Gud upphovsmannen, som i vishet, nåd och oändliga kärlek försöker återställa relationen med mänskligheten. En relation tänkt att pågå för evigt.

När Gud skapade människan skapade han henne till sin egen avbild. Avsikten var att människan, precis som ett barn liknar sina föräldrar, skulle ordna sina liv till att efterlikna Skaparen.

"Gud sade: 'Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.' Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem" (1 Mos. 1:26, 27).

Senare kallade Gud Israels folk till att vara hans eget folk, hans representanter bland alla andra folk. Genom regler och lagar avslöjade han för dem vem han var, sin vilja och karaktär så att de genom att leva efter dem kunde vara ljus för världen. Men de misslyckades ofta med detta.

Herren lovade bl.a. profeten Jesaja att sända en tjänare som i grunden skulle ge människan helt nya förutsättningar att återskapas till hans avbilder och sprida kunskap om Guds vilja och nåd och vara ljus i världen.

"Jag, Herren, har i min trohet kallat dig [min tjänare],
jag tar dig vid handen och skyddar dig.
Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk
till ett ljus för de andra folken" (Jes. 42:6).

 

För adventister är Bibeln den ända pålitliga källan till sanning och vägledning för livet. Adventister tar det protestantiska mottot sola scriptura på stort allvar – endast Bibeln är norm för en kristen tro och livsstil.

Adventister har inte någon fast trosbekännelse, utan sammanfattar sin nuvarande förståelse av Bibelns undervisning i 28 grundläggande punkter. Adventisternas tro och lära kan organiseras i tre lärogrupper: 1) Gud, 2) människan, räddningen, kyrkan, det kristna livet och 3) den yttersta tiden. I varje lära är Gud upphovsmannen, som i vishet, nåd och oändliga kärlek försöker återställa relationen med mänskligheten. En relation tänkt att pågå för evigt.