Adventkyrkan

Sjundedags Adventistsamfundet

Menu

3. Fadern

3. Fadern

Gud Fadern är källan till all kärlek och allt liv. Han sände sin son för att rädda os från våra synder och oss själva och för att visa hurdan Fadern är.

Gud den evige Fadern är hela skapelsens ursprung, skapare, upprätthållare och herre. Han är rättvis och helig, omtänksam och förlåtande, sen till vrede och rik på oföränderlig kärlek och trofasthet. De egenskaper och den kraft som Sonen och den heliga Anden visar är desamma som Faderns.
Källa: 1 Mos. 1:1; 5 Mos. 4:35; Ps. 110:1, 4; Joh. 3:16; 14:9; 1 Kor. 15:28; 1 Tim. 1:17; 1 Joh. 4:8; Upp. 4:11.