Adventkyrkan

Sjundedags Adventistsamfundet

Menu

2. Treenigheten

2. Treenigheten

Odödlig, allsmäktig, full av kärlek – Gud ör en relation bestående av Fader, Son och helig Ande. Den ende som är värd vår tillbedjan är vår skapare, frälsare och vän.

Gud är en, en enhet av tre eviga personer: Fader, Son och helig Ande. Gud är odödlig, allsmäktig, allvetande, över alla och närvarande överallt. Gud är obegränsad och övergår allt mänskligt förstånd, men är ändå känd genom att han uppenbarar sig själv. Gud, som är kärlek, är för evigt värdig hela skapelsens tillbedjan, vördnad och tjänst.
Källa: 1 Mos. 1:26; 5 Mos. 6:4; Jes. 6:8; Matt. 28:19; Joh. 3:16 2 Kor. 1:21, 22; 13:13; Ef. 4:4–6; 1 Pet. 1:2.