Adventkyrkan

Sjundedags Adventistsamfundet

Menu

Om boken och författaren

Om boken och författaren

Författaren Ellen White med sin familj.

Vad krävs det för att leva med hopp när vi omges av katastrofer både nära och långt borta? Hur kan man hoppas på något när man drabbas av arbetslöshet, depressioner, stress och våld? Var finns hopp i en värld av politiska omvälvningar, terrorhot, lågkonjuktur? 

Samtidigt som vi står inför en okänd framtid, behöver vi påminnas om den gamla levnadsregeln: ”Den som inte kan minnas det förflutna är dömd att upprepa det.” Men vad kan hjälpa oss att minnas det förflutna?

Lite visdom från Albert Einstein kanske kan hjälpa? Vi behöver mer av ”helig nyfikenhet”, som han sa. En sådan nyfikenhet driver oss att förstå vår samtid och framtid i ljuset av vårt förflutna.
Boken Det stora hoppet är ett sammandrag av boken Den stora striden, en beprövad klassiker som beskriver både historien och framtiden. Men vem kan säga något om framtiden? När Bibeln talar om framtiden utgår den ofta från hur Gud har handlat i historien. Det stora hoppet vill med samma utgångspunkt i Bibeln berätta att det finns hopp för mänskligheten idag.

Även om den skrevs för mer än 100 år sedan, kan de insikter som finns i Det stora hoppet erbjuda dig relevant ledning för ett liv på 2000-talet. Författaren Ellen White anses vara den mest översatta nordamerikanska författaren, eftersom en av hennes många böcker har översatts till fler än 160 språk.

Generösa givare har gjort det möjligt för oss att i princip ge bort boken Det stora hoppet, till den som önskar den.

Varför?
Därför att boken har förändrat deras liv till det bättre och de tror att den kan göra det för dig också.

Varför?
För i dessa kapitel kommer du att resa i tiden genom människans historia, från mänsklighetens början till Jesus återkomst – som han gett löfte om.

På detta äventyr kommer du att:

  • upptäcka vad Jesus gjort för att rädda oss
  • upptäcka sanningar som skyddar dig från lögnaktiga bedrägerier
  • förstå livsförändrande andliga verkligheter
  • känna Guds inflytande på den kosmiska historien och var du passar in
  • få en glimt av den mest fantastiska händelse som någonsin beskrivits – slutet på den mänskliga erfarenheten som vi känner den i dag och början på …

Vi ska väl inte säga hur boken slutar, eftersom du med ”helig nyfikenhet” kan upptäcka det själv!


Vem var Ellen White och varför menar miljontals kristna att hennes författarskap har stor betydelse?

I korthet var hon en kvinna med anmärkningsvärda andliga gåvor. Trots att hon levde större delen av sitt liv under 1800-talet (1827-1915), har hennes skrifter gjort ett omvälvande intryck på miljontals människor världen över. Under sin livstid skrev hon mer än 5 000 tidningsartiklar och 40 böcker. Men om man räknar med alla böcker som efter hennes död sammanställts av de över 50 000 manussidorna som hon lämnade efter sig, finns det idag över 100 boktitlar av Ellen White på engelska. Hon är den mest översatta kvinnliga författaren i hela världslitteraturen och den mest översatta nordamerikanska författaren oavsett kön. Hennes författarskap omfattar ett brett spektrum av ämnen som religion, utbildning, sociala relationer, evangelisation, profetior, utgivning, näringslära och administration. Hennes livsförändrande mästerverk som handlar om att leva ett framgångsrikt kristenliv heter Vägen till Kristus och har översatts till mer än 140 språk.

Adventister tror att Ellen White var mer än en begåvad författare. De tror att hon fick ett uppdrag från Gud att rikta människors uppmärksamhet till Bibeln och på så sätt förbereda människor för Jesus återkomst. Från det hon var 17 år till dess att hon dog 70 år senare, gav Gud henne närmare 2 000 syner och drömmar. Dessa syner kunde pågå från en minut till nästan fyra timmar. Kunskapen och råden hon fick genom dessa uppenbarelser skrev hon sedan ner och delade med sig av till andra. Dessa skrifter betraktas bland adventister som inspirerade. Men även den som tillfälligt råkar läsa dem upptäcker ofta att de har fina egenskaper.

Adventister beskriver sin inställning på detta sätt: "Ellen Whites skrifter ersätter inte Bibeln. De kan inte läggas på samma nivå. Bibeln står på egna ben, är ensam den måttstock som hennes och alla andra skrifter måste mätas mot och underkasta sig" (Seventh-day Adventists Believe... [Adventistsamfundets Generalkonferens, 1988], s. 227). Ellen White skrev samtidigt detta: "Gud har uppenbarat sin vilja för människorna genom sitt Ord. Ändå har han inte betraktat den helige Andes ständiga närvaro och vägledning som onödig. Tvärtom utlovades Anden av vår Frälsare för att förklara Ordet för hans tjänare, för att belysa och tillämpa dess undervisning" (Den stora striden, s. 8).

Ellen White var en anmärkningsvärd kvinna som inte bara motsvarar Bibelns definition av en sann profet utan också var med om att grunda Adventistsamfundet. Hon fick vara med om att se hur adventväckelsen växte från en handfull troende till ett världsomspännande samfund med 136 879 medlemmar (vid hennes död 1915) och som idag är över 18 miljoner (2013).

Författaren Ellen White med sin familj.